Mãn kinh tuổi trung niên: Chuyện không chỉ của nữ giới

26.06.2017
Độ tuổi trung niên thường kéo dài từ 40 - 60 tuổi là độ tuổi của những biến đổi vè cả thể chất và tâm sinh lý của con người. Có thể nói giai đoạn dậy thì là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người trưởng thành, còn giai đoạn trung niên là giai đoạn chuyển hồi từ người trưởng thành thành “trẻ con”. Ở cả hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau này, diễn biến tâm lý và những thay đổi trong cơ thể đều cần được quan tâm đặc biệt.