Tuần hoàn máu, não bộ và câu chuyện sức khoẻ con người

15.06.2017
Máu chiếm 7-8% trọng lượng cơ thể, một người khỏe mạnh bình thường sẽ có khoảng 4,5 - 6 lít máu. Lượng máu này lưu thông liên tục bên trong các mạch máu tới các cơ quan và thực hiện nhiều chức năng quan trọng của cơ thể như hô hấp, điều hòa thân nhiệt, cung cấp dinh dưỡng đến các bộ phận trong cơ thể, bài tiết, bảo vệ cơ thể, ... Nếu xem cơ thể người là một cỗ máy thì máu chính là “nhiên liệu” giúp vận hành cỗ máy ấy. Nếu khả năng tuần hoàn, lưu thông máu kém, tất cả các cơ quan vì thế sẽ bị ảnh hưởng.