Nhà sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Số điện thoại
0236 3757676
Hotline: 1900 1727
Email
Hệ thống nhà thuốc: